Cebir Ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdal ULUALAN

   
Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü,    43000   Kütahya/Türkiye
Telefon : 274-2652051/(3056)
E-posta : erdal.ulualan@dpu.edu.tr , eulualan@gmail.com
Web sayfası: web.dpu.edu.tr/eulualan
Çalışma Alanı Cebir, Kategori Teorisi, Cebirsel Topoloji
 

Yrd. Doç. Dr. Özgün GÜRMEN ALANSAL

   
Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü    43000   Kütahya/Türkiye
Telefon : 274-265-20-51(3064)
e-posta : ozgun.gurmen@dpu.edu.tr
web sayfası:  
Çalışma Alanı Cebir, Kategori Teorisi
 
   
   
Yazışma Adresi:  
Telefon :  
e-posta :  
web sayfası:  
Çalışma Alanı  

Araş. Gör. Dr. Koray YILMAZ

   
Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü    43000   Kütahya/Türkiye
Telefon : 274-265-20-51 / 3066
e-posta : koray.yilmaz@dpu.edu.tr  
web sayfası: CV
Çalışma Alanı Topoloji
 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: