Dersler ve İçerikleri

  1.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
121211003 Türk Dili I 2+0 Zorunlu 2 Dersin İçeriği
121211005 Ingilizce I 2+0 Zorunlu 2 Dersin İçeriği
121211100 Analiz I 4+2 Zorunlu 8 Dersin İçeriği
121211101 Analitik Geometri I 2+2 Zorunlu 5 Dersin İçeriği
121211102 Soyut Matematik I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121211132 Bilgisayara Giriş 3+0 Zorunlu 2 Dersin İçeriği
121211300 Genel Fizik I 3+0 Zorunlu 5 Dersin İçeriği
      Toplam AKTS 30  
           
  2.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
121212004 Türk Dili II 2+0 Zorunlu 2 Dersin İçeriği
121212006 Ingilizce II 2+0 Zorunlu 2 Dersin İçeriği
121212103 Analiz II 4+2 Zorunlu 8 Dersin İçeriği
121212104 Analitik Geometri II 2+2 Zorunlu 5 Dersin İçeriği
121212105 Soyut Matematik II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121212133 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3+0 Zorunlu 2 Dersin İçeriği
121212301 Genel Fizik II 3+0 Zorunlu 5 Dersin İçeriği
      Toplam AKTS 30  
           
  3.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
121213001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2+0 Zorunlu 3 Dersin İçeriği
121213106 Analiz III 4+2 Zorunlu 7 Dersin İçeriği
121213108 Diferansiyel Denklemler I 2+2 Zorunlu 4 Dersin İçeriği
121213109 Lineer Cebir I 4+0 Zorunlu 5 Dersin İçeriği
121213110 Olasılık ve İstatistik I 2+2 Zorunlu 4 Dersin İçeriği
121213134 Bilgisayar Programlama 3+0 Zorunlu 4 Dersin İçeriği
G211 2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 2+0 Seçmeli 3  
      Toplam AKTS 30  
  Seçmeli Dersler  (G211)        
121213500 Sayılar Teorisi (Seçmeli I) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121213501 Geometriler I (Seçmeli I) 2+0 Seçmeli 3

Dersin İçeriği

121213502 Görsel Programlama (Seçmeli I) 2+0 Seçmeli 3
121213503 Matematik Kavramlar Tarihi (Seçmeli I) 2+0 Seçmeli 3  
           
  4.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
121214002 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2+0 Zorunlu 3 Dersin İçeriği
121214111 Analiz IV 4+2 Zorunlu 7 Dersin İçeriği
121214113 Diferansiyel Denklemler II 2+2 Zorunlu 4 Dersin İçeriği
121214114 Lineer Cebir II 4+0 Zorunlu 5 Dersin İçeriği
121214115 Olasılık ve Istatistik II 2+2 Zorunlu 4 Dersin İçeriği
121214135 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3+0 Zorunlu 4 Dersin İçeriği
G212 2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 2+0 Seçmeli 3  
      Toplam AKTS 30  
  Seçmeli Dersler (G212)        
121214500 Matematiğin Temelleri (Seçmeli II) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121214501 Geometriler II (Seçmeli II) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121214503 Nesneye Dayalı Programlama (Seçmeli II) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121214504 Matematik Felsefesi (Seçmeli II) 2+0 Seçmeli 3  
           
  5.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
121215116 Diferansiyel Geometri I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121215117 Kompleks Fonks.Teo. I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121215118 Genel Topoloji I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121215119 Nümerik Analiz I 2+2 Zorunlu 3 Dersin İçeriği
121215120 Soyut Cebir I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
G311 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 2+0 Seçmeli 3  
      Toplam AKTS 30  
  Seçmeli Dersler (G311)        
121215501 Bilgisayar Mimarisi (Seçmeli III) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121215502 Projektif Geometri I (Seçmeli III) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121215504 Dinamik Sistemler (Seçmeli III) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121215505 Yönetim Bilişim Sistemleri (Seçmeli III) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121215506 Ayrık Matematik (Seçmeli III) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121215507 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Seçmeli III) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
           
  6.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
121216121 Diferansiyel Geometri II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121216122 Kompleks Fonk. Teo. II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121216123 Genel Topoloji II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121216124 Nümerik Analiz II 2+2 Zorunlu 3 Dersin İçeriği
121216125 Soyut Cebir II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
G312 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 2+0 Seçmeli 3  
      Toplam AKTS 30  
  Seçmeli Dersler (G312)        
121216502 Projektif Geometri II (Seçmeli IV) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121216504 Bilgisayar Grafikleri (Seçmeli IV) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121216505 Web Programlama (Seçmeli IV) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121216506 Kriptoloji (Seçmeli IV) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121216507 İşletim Sistemleri (Seçmeli IV) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121216508 Cebirsel Topoloji (Seçmeli IV) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
           
  7.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS İçerik
G431 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 4+0 Zorunlu 6  
121217126 Fonksiyonel Analiz I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217127 Reel Analiz I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217128 Kismi Türevli Dif. Denk. I 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
G411 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 2+0 Seçmeli 3  
G421 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 2+0 Seçmeli 3  
      Toplam AKTS 30  
  Seçmeli Dersler        
121217913 Analiz ve Uygulamaları I (Mat. Alan Arş.) (G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217914 Analiz ve Uygulamaları III (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217915 Analiz ve Uygulamaları V (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217916 Analiz ve Uygulamaları VII (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217917 Analiz ve Uygulamaları IX (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217918 Cebir ve Sayılar Teorisi I (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217919 Cebir ve Sayılar Teorisi III (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217920 Cebir ve Sayılar Teorisi V (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217921 Cebir ve Sayılar Teorisi VII (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217922 Cebir ve Sayılar Teorisi IX (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217923 Geometri ve Uygulamaları I (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217924 Geometri ve Uygulamaları III (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217925 Geometri ve Uygulamaları V (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217926 Geometri ve Uygulamaları VII (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217927 Geometri ve Uygulamaları IX (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217928 Topoloji I (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217929 Topoloji III (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217930 Uyg. Matematik ve Modelleme I (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217931 Uyg. Matematik ve Modelleme III (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217932 Uyg. Matematik ve Modelleme V (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121217933 Uyg. Matematik ve Modelleme VII (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217934 Uyg. Matematik ve Modelleme IX (Mat. Alan Arş.)(G431) 4+0 Zorunlu 6 G431
121217701 Kategori Teori I (Seçmeli V)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217704 Uygulamalı Matematik I (Seçmeli V)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217705 Kinematik Geometri (Seçmeli V)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217707 Kompleks Analiz I (Seçmeli V)G421 2+0 Seçmeli 3 G421
121217708 İnternet Programlama (Seçmeli V)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217800 Cebir (Seçmeli VII)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217801 Yarı Riemann Geometrisi (Seçmeli VII)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217802 Analitik Fonksiyonlar (Seçmeli VII)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217804 İntegral Denklemler I (Seçmeli VII)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121217805 Yazılım Mühendisliği I (Seçmeli VII)G421 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
           
  8.Yarıyıl Ders Planı        
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
G412 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 4+0 Zorunlu 6  
121218129 Fonksiyonel Analiz II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121218130 Reel Analiz II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
121218131 Kismi Türevli Dif. Denk. II 4+0 Zorunlu 6 Dersin İçeriği
G422 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 2+0 Seçmeli 3  
G432 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 2+0 Seçmeli 3  
      Toplam AKTS 30  
  Seçmeli Dersler        
121218913 Analiz ve Uygulamaları II (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218914 Analiz ve Uygulamaları IV (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218915 Analiz ve Uygulamaları VI (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218916 Analiz ve Uygulamaları VIII (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218917 Analiz ve Uygulamaları X (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218918 Cebir ve SayılarTeorisi II (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218919 Cebir ve SayılarTeorisi IV (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218920 Cebir ve SayılarTeorisi VI (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218921 Cebir ve SayılarTeorisi VIII (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218922 Cebir ve SayılarTeorisi X (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218923 Geometri ve Uygulamaları II (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218924 Geometri ve Uygulamaları IV (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218925 Geometri ve Uygulamaları VI (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218926 Geometri ve Uygulamaları VIII (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218927 Geometri ve Uygulamaları X (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218928 Topoloji II (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218929 Topoloji IV (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218930 Uyg. Matematik ve Modelleme II (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218931 Uyg. Matematik ve Modelleme IV (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218932 Uyg. Matematik ve Modelleme VI (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218933 Uyg. Matematik ve Modelleme VIII (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218934 Uyg. Matematik ve Modelleme X (Bitirme Çalışması) 4+0 Zorunlu 6 G412
121218504 Öklid Dışı Geometriler (Seçmeli VI) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218505 Oyun Teorisi (Seçmeli VI) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218506 Uygulamalı Matematik II (Seçmeli VI) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218507 Kategori Teori II (Seçmeli VI) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218508 Kompleks Analiz II (Seçmeli VI) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218600 Diferensiyenlenebilir Manifoldlar (Seçmeli VIII) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218603 Modül Teori (Seçmeli VIII) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218605 Bilgisayar Ağları (Seçmeli VIII) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218606 Yazılım Mühendisliği (Seçmeli VIII) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
121218607 İntegral Denklemler II (Seçmeli VIII) 2+0 Seçmeli 3 Dersin İçeriği
 
Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2014, Pazartesi