Matematik Bölümü

Matematik Bölümü

MATEMATİK NE DEMEKTİR ?

Matematik; kısaca insan aklını doğayı, nesneleri, şekilleri, sayıları ve bu kavramların bir biri ile olan ilişkisini anlama uğraşıdır.  Tarih boyunca matematikçilerin belli ön kabullerden yola çıkarak mantıksal çıkarsama yollarıyla inşa ettikleri matematiksel teoriler, çoğu zaman beklenmedik bir biçimde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık gelen pratik sonuçlar meydana getirmiştir. Bu yönüyle matematik doğa bilimleri ve mühendisliğe temel oluşturduğu gibi kendi içindeki düzen ve intizamla da bir sanat dalı olarak düşünülebilir.

MATEMATİK BÖLÜMÜNÜN AMACI

Matematik Bölümünün amacı, ülkemizdeki matematikçi gereksimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlerle olan uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematiksel düşünceyi oluşturabilmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkı sağlamaktır. Ayrıca uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, kendine güvenen, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, matematiksel düşünceyi özümsemiş ve aldığı eğitim ile gerek ülkemiz bilim hayatında gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinecek bireyler yetiştirmektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümümüz, 1992 yılında kurulan Üniversitemiz ile birlikte 1993 - 1994 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Matematik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında Fen, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile meslek yüksekokullarındaki çeşitli bölümlerin temel ve ileri matematik derslerini de üstlenerek, üniversite genelinde öğrencilerimize matematik eğitimi vermektedir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

Matematik Bölümünde 3 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik personelimizin idari görevleri ile anabilim dallarına göre dağılımı aşağıda özetlenmiştir:

 • Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu
 • Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Serdar NAZLIPINAR
 • Bölüm Başkan Yardımcısı:  Doç. Dr. Ahmet BOZ
 • Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Ali Serdar NAZLIPINAR
 • Farabi Koordinatörü: Doç. Dr. Ahmet BOZ
 • Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Erdal ULUALAN
 • Topoloj Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Özgün GÜRMEN ALANSAL
 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmai EKİNCİOĞLU
 • Geometri Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ATA
 • Lojik Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. A. Funda Yalınız
 • Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ali Serdar NAZLIPINAR

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR

Matematik Bölümünde 100 ila 120 öğrencinin rahatlıkla ders alabileceği toplam 5 adet derslik, bölüm seminerlerinin verildiği ve bölüm içi görüşmelerin yapıldığı 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon sistemleriyle birlikte teknolojinin tüm imkanları kullanılmaktadır. Öğrenciler ders aralarında ve bitiminde, gerek beslenme gerekse dinlenmeyi sağlayan Fen-Edebiyat Fakültesi kantini ve pastanesinden faydalanmaktadırlar.

Matematik Bölümü bünyesinde, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri gerçekleştiren Fonksiyonel Matematikçiler Topluluğu bulunmaktadır. Kulübümüz 1 öğretim üyesi danışmanlığında ve yönetim kurulu eşliğinde çalışmalarına devam ederek, gerek bilimsel gerekse sosyal faaliyetlere hizmet vermektedir.  Ayrıca bölüm bünyesinde her akademik yılın sonunda tüm öğrenciler ile akademik personelin bir araya geldiği geleneksel matematikçiler gecesi düzenlenmektedir.

Matematik Bölümü, öğrencilerimizin matematik ve bilgisayar becerilerinin gelişmesi için gördüğü Temel Bilgisayar, Bilgisayar Programlama derslerinin planlı uygulamalarının yapılabildiği öğrenci laboratuarlarına sahiptir. Bu laboratuarlar gerektiğinde diğer bölüm ve fakültelerin ihtiyacına yönelik olmak üzere hizmet vermektedir.

MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI

Matematik Bölümü Mezunları;

 • Üniversite ve Araştırma kurumlarında Akademisyen olarak çalışabilirler.
 • Formasyon aldıktan sonra öğretmen olarak görev yapabilirler.
 • Bankacılık ve finans sektörlerinde aktuarya, borsacı, broker olarak çalışabilirler.
 • Bilgisayar sektöründe bilgisayar yazılımcısı ve programlayıcısı olarak çalışabilirler.
 • Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak görev yapabilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, Çarşamba